کارزان، کار را به کارزان بسپارید

کارزران
این سامانه ارتباطی را فراهم می سازد تا کاربر (درخواست کننده خدمات) با سریعترین، ساده ترین و مطمئن ترین روش ممکن بتواند از خدمات تأیید شده در مهارت های خدماتی، فنی توسط فرد ماهر (ارائه دهنده خدمات) تحت نظارت مؤسسه یا شرکت خدماتی پیمانکاری (دارای مجوز از مراجع ذیصلاح) استفاده نماید.
سامانه چگونه کار می کند؟
کاربر با مشخص نمودن نوع خدمات ، مکان خود را اعلام و برای سامانه ارسال می کند . سامانه درخواست ثبت شده را برای 3 خدمت کار که نزدیکترین فاصله با کاربر را دارند ارسال می نماید و منتظر پاسخ آنها می ماند. در صورت پذیرش درخواست توسط هر یک از خدمت دهندگان درخواست برای دیگران رد شده و پاسخی همراه با مشخصات فرد خدمت دهنده و حداقل مبلغ هزینه حضور در محل انجام درخواست، برای کاربر ارسال می گردد. در صورت تأیید کاربر ، این دو می توانند با یکدیگر تماس گرفته و هماهنگی نهایی را برای اجرای خدمات انجام دهند. در هریک از مراحل قبل در صورت لغو درخواست، ادامه آن انجام نمی گردد. در نهایت در صورتیکه درخواست، پاسخ مثبتی نداشته باشد (زمان انتظار حدود 3 دقیقه) به کاربر اعلام می شود.