درباره

کارزان سامانه ای است که توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات غرب (wictco) با شماره ثبت 9166 عضو رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه تولید و ارائه گشته است و هدف از آن ایجاد ارتباط بین نیروی ماهر ارائه کننده خدمات فنی،مهارتی و خدماتی به کاربران (درخواست کنندگان خدمات) است. در این راستا در گام نخست اقدام به فراخوان افراد دارای مهارت در کلیه رشته های پیش بینی شده جهت ثبت نام در این سامانه شده است. در گام دوم پس از پالایش و بررسی های لازم افراد تائید شده نهایی از طریق app ماهریاب که در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، معرفی می شوند. اطلاعات تماس افراد تایید شده بر اساس موقعیت مکانی و نوع درخواست ، به کربران اعلام و ارائه می گردد. امید انکه با وجود این سامانه بستری برای توسعه کسب و کارهای فنی، مهارتی و خدماتی و ارائه خدمات مطلوب و مورد نیاز همگان در هر جا و هر زمان فراهم آید. از پیشنهادات ، انتقادات و نظرات خود ما را محروم نسازید.